Kukruse memme riidekomplekti pildistamine

Kukruse naise rõivakomplekti ülesvõtmine

Aastaid tagasi sai üles pildistatud Kukuruse naise matus millest sai loodud nii fotogrammeetriline mudel kui ka kõrgeresolutsiooniline foto.

Selle aasta juuni kuus veetsime päeva MXM stuudios Tallinnas, et üles võtta Kukruse naise riietest tehtud rekonstruksioonid, eesmärgiga luua fotogrammeetrial põhinev 3D mudel. Päevast sai kokku kirjutatud tore lugu, mis loetav ERMi blogis.

General view to the site with amphitheatre shaped building

Ajarännak Portuses

Taas on see aeg aastast, mil umbes 50 arheoloogi ning arheoloogia huvilist kogunevad Rooma külje all olevasse Fiumicinosse, et osaleda Antiik-Rooma sadama, Portuse, arheoloogilistel väljakaevamistel. Eriliseks muudab hooaja see, et paraleelselt väljakaevamistega toimub MOOC (Massive Online Open Course) – tasuta internetipõhine kursus Portuse arheoloogiast. Sul on aega pühapäevani (29.06) registreeruda kursusele, materjalid jäävad aga avatuks ka pärast seda.

Olen osalenud projektis seitse aastat ning õppinud väga palju nii Rooma arheoloogiast kui ka tehnoloogiatest, mis aitavad meil paremini esitada teadust ning optimeeridia ka välitööd. Portuse visualieeringute kohta sai Marge Konsaga kirjutatud ka aritkkel Tutlulusse: Antiiksadama uuestisünd.

Täna sai postitus üles ka Portus MOOC lehele kus räägin pisut enda kogemusest ning Porutse ja Eesti sidemetest.

Veel lugemist:

 

Rode Imaging Event

rode

Ongi jäänud ainult loetud päevad pildindus-teemalise ürituseni Niguliste kirikus.

Ettekandjad on kõik oma ala spetsialistid, seega kuuleme palju uut ja huvitavat. Ka osalejad on registreerunud päris palju. See loob palju ootust põnevaks diskussiooniks ning tulevasteks koostööprojektideks.

Hackathonile on õla alla pannud ka Garage48, kelle leivanumbriks selliste ürituste korraldamine ja inimeste kokkutoomine on. Üritusest kirjutas ka Antonino Cosentino, kes tuleb rääkima multispektraalsest pildistamisest.

Kui sa veel ei tea millest jutt, siis tutvu infoga Niguliste muuseumi lehel.

Pildindus pärandimaailmas

On rõõm teatada, et oleme organiseerimas üritust nimega “Rode Imaging Event”. Tegemist on pildindusele pühendatud seminari ja töötoaga, mis on inspireeritud Herman Rode altarist Tallinna Niguliste kirikus. Toimumisaeg 15-19 mai. Üritus on inglisekeelne ning jaguneb kolmeks: esimene päev on lühikesed ettekanded projektidest/tehnoloogiatest meilt ja mujalt; teine päev vaatame lähemalt paari teemat ning viimased kaks päeva peame “hackathoni” – ragistame ajusi ideede, olemasolevate andmete ja tarkvaralahendustega.

Rohkem infot leiad ning registreeruda saab Nigulise Muuseumi lehel.

Rode Imaging Event Registration

Eesti digitaalhumanitaaria

SotonDHAasta aega tagasi sai koos Marge Konsaga oraniseeritud kaks loengut teemal “Infotehnoloogia humanitaarteadustes“. Seal esines Graeme Earl Southamptoni Ülikoolist, esitledes Digitaalhumanitaaria uurimisgrupi tegemisi. Tallinna loengu juatas sisse Linnar Viik esitades oma vaatenurga teemast.

Kuu aja pärast toimub Tartus pisut suurem ettevõtmine digitaalhumanitaaria teemal, millest väljavõte allpool. Jään pänevusega juba ootama.

Eesti digitaalhumanitaaria Aº 2013:
IT-rakendused humanitaarteadustes

Digitaalhumanitaaria (digital humanities) on kiirestiarenev interdistsiplinaarne valdkond, mis hõlmab humanitaarteaduste ja infotehnoloogia ühisosa, seda nii humanitaarala andmekogude loomises ja haldamises kui ka allikate ja uurimistulemuste esitamises ning uurimistöös. Üha enam kasutatakse humanitaarteadustes mitmesuguseid massandmete analüüsi meetodeid (statistiline teemaanalüüs, võrgustikuanalüüs, visualiseerimine, GIS-analüüs jm), olulisel kohal on laiatarberakenduste loomine ning rahva kaasamine. Mitmesuguste standardite loomise ja rakendamise abil püütakse tagada digitaalsete andmete säilivus ja võimalikult lai kasutatavus, mis võimaldaks juba kord kirjeldatud ja märgendatud andmeid kasutada sõltumata konkreetsest rakendusest või keelest.

Klassikalises humanitaarhariduses programmeerimist ega andmetöötlust ei õpetata, kuid praktilises uurimistöös on selle järele üha suurem vajadus, Mõned humanitaarid on omandanud rohkem või vähem süstemaatilised teadmised IT valdkonnas, teised teevad oma uurimisülesannete lahendamiseks koostööd arvutispetsialistidega. Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika teadusmaastikul on digitaalhumanitaaria muutunud iseseisvaks distsipliiniks, mille toel humanitaarid saaksid paremini ellu rakendada digitaalajastu võimalusi, järjest rajatakse vastavaid uurimiskeskusi ja õppetoole, saab omandada akadeemilisi kraade ning digitaalsed meetodid on saamas iseenesestmõistetavaks osaks humanitaarharidusest. Eestis esindavad seda valdkonda iseseisvate uurimisaladena arvutuslingvistika ja keeletehnoloogia, kuid kogu humanitaarias kasutatakse üha enam meetodeid ja lahendusi, mida saab mõtestada digitaalhumanitaaria raamistikus.

Selleks, et saada ülevaadet digitaalhumanitaaria hetkeseisust Eestis, kutsume selles valdkonnas tegutsejaid tutvustama oma uurimusi, projekte ning loodavaid ja kasutatavaid rakendusi seminaril “Eesti digitaalhumanitaaria Aº 2013”, mis toimub reedel, 25. oktoobril Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis. Digitaalhumanitaaria uurimisala teadvustamine ning teadlaste koondamine loob paremad eeldused koostööks, teadmiste vahetamiseks ja välismaailmaga suhtlemiseks, kokkuvõttes kogu valdkonna arenguks Eestis. Palume teatada oma osalemissoovist hiljemalt 14. oktoobriks aadressil dh@folklore.ee, lisada oma ettekande pealkiri ning paari lausega ka kirjeldada, millist uurimust, projekti, rakendust tutvustate.

Uus RTI juhend English Heritage poolt

Multi-Light Imaging for Heritage Applications
Multi-Light Imaging for Heritage Applications

Mõni aeg tagasi ilmus English Heritage poolt uus juhend kuidas kasutada RTI pildistamistehnikat. Panustasin ka ise kirjutisse ühe “case study” näol. Üllitis on saadaval PDF-kujul EH kodulehelt.

Meeldetuletuseks veel, et samal teemal on saadaval ka järgnevad kirjutised: